Zespół Żłobków w Pile

Ogłoszenie dla rodziców – kontynuacja rok szkolny 2024-2025

 

U W A G A     R O D Z I C E

W związku z  postępowaniem rekrutacyjnym  na rok  szkolny 2024/2025  prosi się wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających już do Żłobków Nr 1 i Nr 2 o złożenie deklaracji, chęci kontynuowania opieki nad dzieckiem w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje proszę pobrać w żłobkach na grupach do których dzieci  już uczęszczają, od dnia  23 lutego 2024 r./piątek/ Terminy przyjmowania deklaracji: od  26 lutego 2024r./poniedziałek/ do 05 marca 2024r. (wtorek)Wypełnioną i podpisaną  przez rodziców lub opiekunów prawnych deklarację należy dostarczyć w/w  terminie do Zespołu Żłobków w Pile ul.Grabowa 7 (sekretariat pokój nr 8 I piętro w godzinach od 7,30 – 15,30) . Nie złożenie deklaracji w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pobytu dziecka w żłobku na rok 2024/2025.

Dyrektor Zespołu Żłobków
/-/ Elżbieta Kuich

Skip to content