Zespół Żłobków w Pile

Pomoc tłumacza

 

 

Zespół Żłobków w Pile mieści się przy ulicy Grabowej 7, w skład którego wchodzą:

Żłobek Nr 1

Żłobek Nr 2.

Telefon kontaktowy: 672131606, email: zlobeknr@cuw.pila.pl

Żłobek Nr 1 w Pile mieści się przy ulicy Grabowej 7. Zapewniamy miejsca dla 108 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat w 4 grupach wiekowych.

Godziny otwarcia od 6.30 do 16.30. Dzieci przyjmowane są wyłącznie na 10 godzin.

Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną, opiekuńczą i edukacyjną.

Przyjmujemy również dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi.

W naszym żłobku zatrudniamy personel o specjalności medycznej i pedagogicznej, który permanentnie podnosi swoje kwalifikacje.

Posiadamy sale zabaw wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do wieku i rozwoju dziecka.

Żłobek Nr 2 w Pile mieści się przy ulicy Spacerowej 23.Uzyskał dofinansowanie dla projektu pt.: ,,Piła stawia na Malucha!’’. Opieka w żłobku sprawowana jest w 2 grupach wiekowych – dla 34 dzieci, w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

Żłobek posiada pięknie i nowocześnie urządzone sale zabaw dostosowane do wieku i rozwoju dzieci. Zapewniamy profesjonalną opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną przez wykwalifikowaną kadrę.

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Dzieci do żłobka przyjmowane są wyłącznie na 10 godzin. Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Uczęszczanie do naszych żłobków sprawi dzieciom radość, a rodzicom dzieci da poczucie, że ich pociechy są pod dobrą opieką!.

Skip to content