Zespół Żłobków w Pile

Projekty UE

 

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Gminny nr 2 w Pile

uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.:

Piła stawia na Maluchy!”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Głównym celem projektu jest: utworzenie 34 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piła oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Wartość projektu: 1 907 035,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 620 980,51 zł

 

Termomodernizacja Żłobka

W żłobku trwają prace obejmujące ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego, ocieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i budynku gospodarczego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego oraz wymianę drzwi zewnętrznych.

Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie ujęte jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile

 

Skip to content