Zespół Żłobków w Pile

Podstawowe informacje

 

Godziny otwarcia: od 6:30 do 16:30.

Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji.

Dzieci do Żłobka przyjmowane są wyłącznie na 10 godzin.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat  w 4 grupach wiekowych:

·Skrzaty     –  grupa I    –  od  ukończenia 20 tygodnia życia do 1roku,

·Elfy           –  grupa II   –   od  1 roku do 2 lat ,

·Krasnale  –  grupa III  –  od 2 lat do 2 lat i 6 miesięcy,

·Smerfy    –  grupa IV  –  od 2 lat i 6 miesięcy do 3 lat.

Żłobek Nr 1 w Pile zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną  przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne uwzględniają rozwój psychomotoryczny dziecka (stymulacja rozwoju sensoryczno-motorycznego w sali doświadczenia świata). W trakcie zajęć grupowych i indywidualnych wspieramy percepcje zmysłowe (dotyk, wzrok, słuch, równowagę, czucie głębokie i powierzchowne) realizowane są zajęcia dostosowane do wieku i poziomu jego rozwoju (zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne), dogoterapia.
Żłobek zatrudnia personel o specjalności pedagogicznej i medycznej (dyplomowane opiekunki dziecięce, nauczycieli, pielęgniarkę, rehabilitanta), który permanentnie podnosi swoje kwalifikacje.
Do żłobka przyjmowane są również dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej, chorobami genetycznymi oraz innymi dysfunkcjami psychomotorycznymi (objęte są opieką rehabilitanta). Głównymi metodami usprawniającymi są: metoda NDT-Bobach, V.Vojty i metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn’e ,ćwiczenia korekty postawy oraz masaż metodą Schantala.
Żłobek posiada: sale zabaw wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do wieku i rozwoju dziecka, pomieszczenia do usprawniania ruchowego (gabinet hydroterapii – masaż podwodny, jacuzzi dla dzieci, basen kulkowy – 7000 piłeczek, specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, słup wodny, kurtyna świetlna, ścianki wspinaczkowe, akwarium z  200 rybkami, plac zabaw).
Dzieci przebywające w żłobku korzystają z 4 posiłków, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia zdrowych dzieci  w wieku do lat 3 przygotowywanych przez pracownków  kuchni ogólnej i mlecznej (uwzględniane są specjalistyczne diety – alergie).

Żłobek Nr 2 mieści się przy ul. Spacerowej 23 w Pile. Uzyskał dofinansowanie dla  projektu pt.:„Piła stawia na Maluchy!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Żłobek Nr 2 rozpoczął  swoje funkcjonowanie od dnia 01.09.2020 r. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat w 2 grupach wiekowych:

I grupa  –  od  ukończenia 20 tygodnia życia do 2 lat (16 dzieci)

II grupa – od 2 lat do lat 3 ( 18 dzieci).

Żłobek posiada pięknie i nowocześnie urządzone  sale zabaw wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do wieku i rozwoju dziecka. Każda grupa dziecięca ma do dyspozycji plac zabaw znajdujący się przy budynku żłobka. Wspaniałe pomoce zabawowe skuszą każde dziecko i zaproszą do wspólnej zabawy.

Żłobek  zapewnia profesjonalną opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną  przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne uwzględniają rozwój psychomotoryczny dziecka W trakcie zajęć grupowych i indywidualnych wspieramy percepcje zmysłowe (dotyk, wzrok, słuch, równowagę, czucie głębokie i powierzchowne) realizowane są zajęcia dostosowane do wieku i poziomu jego rozwoju (zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne). Żłobek zatrudnia personel o specjalności pedagogicznej i medycznej (dyplomowane opiekunki dziecięce, nauczycieli, pielęgniarkę), który permanentnie podnosi swoje kwalifikacje. Dzieci przebywające w żłobku korzystają z 4 posiłków, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia zdrowych dzieci  w wieku do lat 3 przygotowywanych przez pracowników kuchni (uwzględniane są specjalistyczne diety – alergie). Godziny otwarcia: od 6:30 do 16:30. Żłobek jest czynny cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacji. Dzieci do Żłobka przyjmowane są wyłącznie na 10 godzin.

Uczęszczanie do naszego żłobka sprawi dzieciom radość, a rodzicom dzieci da poczucie, że ich pociechy są pod dobrą opieką.!

Skip to content