Zespół Żłobków w Pile

Rekrutacja 2024-2025

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że nabór do Żłobka Nr 1 (ul. Grabowa 7) i do Żłobka Nr 2 (ul. Spacerowa 23)   na rok szkolny 2024 /2025 odbywać się będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać ze strony: https://nabor.pcss.pl/pila

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych dokumenty  należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Zespołu Żłobków w Pile ul. Grabowa 7 (sekretariat pokój nr 8 ,I piętro od 11 marca do 22 marca 2024 r. do godz. 15.30.Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 67 213 16 06 w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

Dyrektor Zespołu Żłobków

/-/ Elżbieta Kuich

 

Regulamin kwalifikacji dzieci do żlobkarok 2024-2025
Zarządzenie Nr 2- 2024 Terminarz postępowania rekrutacyjnego do żłobka na rok szkolny 2024-2025

Skip to content